Zakelijk Univé Rechtwijzer Leveranciers en klanten Conflictoplossing en mediation

Featured image

Leveranciers en klanten

Wat moet u in uw algemene voorwaarden zetten? En op welk moment moet u die aan de klant geven? Lees hier alles over uw rechten en plichten ten opzichte van klanten en leveranciers.

Mediation is een alternatieve manier om een conflict op te lossen

Wanneer u bijvoorbeeld een conflict met iemand of een organisatie heeft en u blijft van mening verschillen, kunt u naar de rechter stappen. Maar u kunt ook kiezen voor mediation. Een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) begeleidt de gesprekken. Doel is het bereiken van een optimaal resultaat voor alle partijen.

Informatiebrief mediation

Deze informatiebrief gaat over mediation, een alternatieve manier is om een conflict op te lossen. U kunt lezen wat mediation inhoudt, wat een mediator doet, wat u zelf kunt doen, wanneer mediation een goede keuze is en wat het uitgangspunt is van mediation.

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige (de mediator) gesprekken tussen partijen begeleidt. Doel is het bereiken van een optimaal resultaat voor een ieder dat zoveel mogelijk overeenkomt met de aanwezige belangen en gezamenlijke gedragingen.
U heeft bijvoorbeeld een conflict met iemand of een organisatie en u blijft van mening verschillen. Een oplossing voor het probleem kan zijn om naar de rechter te stappen, maar u kunt ook kiezen voor mediation. Iedereen of iedere organisatie kan een partij zijn in een conflict, dus ook in mediation.

Wat doet een mediator?

De mediator heeft kennis en vaardigheden om de mediation te begeleiden. Hij kan de onderhandelingen leiden en beweging krijgen in vastgelopen conflicten. Hij levert geen inhoudelijke bijdrage en spreekt ook geen oordeel uit, maar hij zorgt er wel voor dat de oplossing ook praktisch en uitvoerbaar is. De mediator is een onafhankelijke partij, dus hij heeft geen persoonlijke of zakelijke relatie met één van de partijen.

Wat kunt u zelf doen in een mediation?

U zorgt zelf voor de inhoud van het gesprek. U doet er goed aan om van te voren op papier te zetten wat uw verlangens, wensen, feiten en argumenten zijn. Het belangrijkste is dat u ook een aantal voorstellen doet en dat u reageert op de voorstellen. Probeer flexibiliteit te ontdekken bij uzelf en bij de tegenpartij.
U zit samen met de mediator en de andere partij om tafel. U bespreekt dan samen alle aspecten en achtergronden van het conflict. Zo kunt u samen tot oplossingsvoorstellen komen. Voor bijna elk conflict is een oplossing te vinden die voor alle partijen aanvaardbaar en zelfs aantrekkelijk is.

Wanneer is mediation een goede keuze?

In principe lenen alle grote en kleine conflicten zich voor mediation. Er zijn andere factoren die meespelen om juist voor mediation te kiezen.
Mediation biedt vaak snel een oplossing. Een gemiddelde looptijd van een mediation duurt enkele maanden, soms enkele weken of een enkel gesprek van een paar uur. Niet de mediation, niet de rechter, niet de advocaat, maar u bepaalt wat er besproken wordt. U houdt dus alles in eigen hand!
Tijdens de mediation krijgen beide partijen de kans om alles uit te spreken. Samen zoekt u naar een oplossing. Op deze manier kan de persoonlijke of zakelijke relatie behouden worden.
Een belangrijke succesfactor is de bereidheid om te onderhandelen. Vaak wordt er gedacht dat die bereidheid er niet is, maar toch blijkt er vaak voldoende ruimte voor onderhandeling te zijn.

Wat is het uitgangspunt van mediation?

Het allerbelangrijkste uitgangspunt van mediation is vertrouwelijkheid. Alles wat wordt besproken, gebeurt in vertrouwen. Hier mogen u en de andere partij op vertrouwen en vanuit gaan.
Als het conflict is opgelost, dan worden de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst mediation. Het kan ook zijn dat u door mediation geen overeenstemming bereikt. U kunt er dan voor kiezen om de zaak voor te leggen aan de rechter. In het kader van vertrouwelijkheid spreekt u samen met de mediator af welke gegevens en welke stukken in de procedure mogen worden gebruikt.
Een mediator kan worden ingeschakeld door uw rechtsbijstandverzekeraar, dus ook door Univé. De mediator moet dan wel zijn aangesloten bij de Mediators federatie Nederland (MfN)

Wie betaalt de kosten?

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft kan mediation voor vergoeding in aanmerking komen.

Voorbehoud

Van de belangrijkste wettelijke bepalingen en uitzonderingen die op mediation betrekking hebben, is het bovenstaande een samenvatting. Alleen de belangrijkste bepalingen en uitzonderingen zijn opgenomen in deze brief. U kunt geen rechten ontlenen aan de bovenstaande tekst.

Onoplosbaar geschil met afnemer

Er kan een beroep gedaan worden op de rechter. Maar er zijn ook andere manieren om een geschil op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld door arbitrage, een bindend advies (door een commissie) en bemiddeling (mediation).

Neem contact met ons op.