Featured image

Leveranciers en klanten

Wat moet u in uw algemene voorwaarden zetten? En op welk moment moet u die aan de klant geven? Lees hier alles over uw rechten en plichten ten opzichte van klanten en leveranciers.

Hoe en waarom Algemene Voorwaarden

Wat kunt u doen?

Per 1 juli 2010 mogen algemene voorwaarden ook elektronisch verstrekt worden, als ze kunnen worden opgeslagen. Is de overeenkomst niet langs elektronische weg tot stand gekomen, dan is instemming van de consument vereist voor het elektronisch ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden (zie verderop).

Wat moet ik in de Algemene Voorwaarden opnemen?

De algemene voorwaarden die u opstelt horen aan te sluiten bij de feitelijke gang van zaken binnen uw bedrijf en/of uw branche.

Zaken die in de Algemene Voorwaarden opgenomen kunnen worden zijn:

Redelijkheid van de voorwaarden

Gaat u algemene voorwaarden opstellen of wilt u ze laten screenen? Neem contact op met ons!

Algemene Voorwaarden deponeren

Hoe deponeert u uw Algemene voorwaarden?

Wanneer u de Algemene Voorwaarden heeft opgesteld en deze (eventueel) heeft laten screenen door Univé Rechtshulp, kunt u uw Algemene Voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel of de Griffier van de rechtbank.

Deponeren is niet verplicht maar heeft wel voordelen.

Het voordeel is dat u sterker staat in het geval van een conflict. Dat uw Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd is namelijk ook een bewijs dat u tussentijds niets in de tekst van de Algemene Voorwaarden heeft gewijzigd.
Aan het deponeren van de Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn kosten verbonden. U moet voor uzelf afwegen of de kosten opwegen tegen de voordelen.

Let op:

Het enkel deponeren is niet voldoende om de klant kennis te laten nemen van de Algemene voorwaarden.
Zie hiervoor bij “Hoe en waarom Algemene Voorwaarden”.

 

Online verstrekken Algemene Voorwaarden

Een op 1 juli 2010 in werking getreden wetswijziging moet het voor het bedrijfsleven eenvoudiger maken om hun algemene voorwaarden per e-mail of via het internet aan klanten ter beschikking te stellen. De verruiming zit vooral in het feit dat elektronische terhandstelling ook mag indien de overeenkomst waarop zij van toepassing wordt verklaard niet per telefoon, e-mail of internet is gesloten. Echt eenvoudig is het nog niet; de gebruiker moet namelijk wel eerst de “uitdrukkelijke instemming” van zijn klant zien te krijgen.

Elektronisch “ter hand stellen” van algemene voorwaarden

Per 1 juli 2010 kunnen bij alle overeenkomsten de daarop van toepassing verklaarde algemene voorwaarden elektronisch ter hand worden gesteld. Er zit hierbij echter nog wel een addertje onder het gras. Het elektronisch ter beschikking stellen van algemene voorwaarden kan alleen als de andere partij daar zijn uitdrukkelijke instemming voor heeft gegeven. Dat lijkt onhandig, omdat het suggereert dat men eerst moet vragen of het e-mailen van de algemene voorwaarden akkoord is, en pas daarna de voorwaarden daadwerkelijk kunnen worden opgestuurd. De wetgever lijkt echter een minder strenge eis te stellen: het gaat er om dat de andere partij uitdrukkelijk moet zijn gewezen op de elektronische toezending, zodat hij daar bezwaar tegen kan maken.

Algemene voorwaarden kunnen dus rechtsgeldig per e-mail of internet worden toegestuurd, maar alleen indien vooraf de goede bewoordingen worden gebruikt.

Is een ZZP-er verplicht om Algemene Voorwaarden te hanteren?

Dat bent u niet verplicht. Het is wel handig. Ze geven u zekerheid, want u heeft de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd.

Voor de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden dient u deze wel voorafgaand  aan het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen van uw klant. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de Algemene Voorwaarden op de achterzijde van uw offerte af te drukken.

Heel wat kleinere ondernemingen werken zonder Algemene Voorwaarden. Met name ZZP-ers en freelancers. Dit terwijl zij juist kwetsbaar en afhankelijk zijn van bepaalde inkomstenbronnen en leveringen. Wanneer u een geschil krijgt met een afnemer staat u wettelijk gezien niet sterk wanneer u geen Algemene Voorwaarden heeft of wanneer deze niet op orde zijn.

De Algemene Voorwaarden kunnen u (binnen redelijke grenzen) ook helpen bij het beperken van uw aansprakelijkheid. Het is zodoende voor iedereen die een eigen bedrijf heeft, verstandig om Algemene Voorwaarden op te stellen en te hanteren.

Voorbeelden Algemene Voorwaarden

  1. Voor levering aan consumenten
  2. Voor levering aan niet consumenten
  3. Voor dienstverlening

Checklist offerte

Denk bij de opbouw van een offerte aan de onderstaande items: