Zakelijk / Rechtwijzer / Letsel en verkeer

Letsel en verkeer

U kunt door een ongeluk schade aan uw bedrijfswagen krijgen. En dan ook aan de lading die u vervoerde of uw gereedschappen. Of misschien is er zelfs sprake van Letsel. Wat u kunt doen en hoe het zit in deze gevallen leest u hier onder. We helpen u graag.

Aanrijding en schade

Wanneer u als ondernemer betrokken raakt bij een aanrijding, maakt het voor de vaststelling van de schuldvraag niet uit of u ondernemer bent, of niet. De Nederlandse Wegenverkeerswet maakt hier geen onderscheid in. Bent u betrokken bij een aanrijding en wilt u meer informatie, kijk dan hier.

Bij erkenning van de aansprakelijkheid kunt u als ondernemer de schade aan uw bedrijfswagen en bijkomende kosten verhalen op de tegenpartij.

Het gaat dan om:

  • Schade aan het voertuig
  • Schade aan de lading of gereedschappen
  • Bedrijfsschade. Vaak zal er een deskundige worden betrokken voor het vaststellen van de bedrijfsschade. Voor bepaalde bedrijfstakken is tussen het Verbond van Verzekeraars en de branchevereniging een overeenkomst afgesloten waarbij algemene richtlijnen zijn vastgelegd voor het vaststellen van bedrijfsschade.
  • Huurkosten voor een vervangend voertuig. Hiervan wordt een bedrag afgetrokken omdat het eigen voertuig niet in gebruik is. Meestal wordt 75% vergoed. Voor zolang als het herstellen of aanschaffen van een vergelijkbaar voertuig duurt. Dit is in de regel maximaal 14 dagen, gerekend vanaf de datum van het ongeval. Als er sprake is van een langere levertijd, dan moet u dit afstemmen met de betalende partij.
  • Als u door het huren van een vervangend voertuig uw schade kunt beperken, dan wordt dat van u verwacht. Voor de periode dat dat niet kan, kunnen de bijkomende kosten geclaimd worden. Netto-omzetverlies als werk vanwege het ongeval is komen te vervallen. En extra kosten die gemaakt worden omdat er vanwege het ongeval langer is doorgewerkt.
  • Als u transport aan derden moet uitbesteden of reservemateriaal inzet, dan kunt u die kosten ook claimen. Gaat het om grote bedragen dan zal de betalende verzekeraar meestal een onafhankelijke expert vragen om vast te stellen wat een redelijk bedrag is.
  • De kosten voor het inschakelen van de schade-expert komen voor rekening van de schadeveroorzaker

Voorwaarde is wel dat u zich moet inspannen om de kosten voor de schadeveroorzaker zo veel mogelijk te beperken. U mag de zaken niet op zijn beloop laten.

Overtreding en invordering rijbewijs

Wanneer vordert de politie een rijbewijs in?

De politie kan uw rijbewijs invorderen bij

  • Een snelheidsoverschrijding van 50km/uur (of meer) voor een auto, en 30 km/uur voor een brommer. U moet dan wel staande zijn gehouden;
  • Een alcoholgehalte in het bloed van meer dan 1,3 ‰ bij ervaren bestuurders en van meer dan 0,8 ‰ bij beginnende bestuurders
  • Een weigering om mee te werken aan een alcoholonderzoek.

Deze situaties zijn omschreven in artikel 164 van de Wegenverkeerswet.

De politie kan het rijbewijs ook invorderen als wordt vermoed dat de bestuurder beschikt over onvoldoende rijvaardigheden of lichamelijke/geestelijke geschiktheid.

De politie informeert dan het CBR.

Dit staat beschreven in artikel 130 van de Wegenverkeerswet.

Mijn rijbewijs is ingevorderd, kan ik het terugkrijgen omdat ik het nodig ben voor mijn werk?

Er bestaat geen coulanceregeling voor zogenoemde “broodrijders”. Wel bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank.

Kijk voor meer informatie ook op de site van het Openbaar Ministerie

Lichamelijk letsel bij een aanrijding 

Wanneer u als ondernemer betrokken raakt bij een aanrijding, maakt het voor de vaststelling van de schuldvraag niet uit of u ondernemer bent, of niet. De Nederlandse Wegenverkeerswet maakt hier geen onderscheid in. Bent u betrokken bij een aanrijding en wilt u meer informatie, kijk dan hier.

Afdrukken