Featured image

Bedrijfspand

Hoe zit het met het huurcontract? Kan de verhuurder dat zomaar opzeggen? En waar moet u op letten als u een pand koopt voor uw bedrijf? Lees hier alles over uw bedrijfspand.

Aankoop bedrijfspand

Waar moet je op letten bij de aankoop van een bedrijfspand?
Controleer of het beoogde gebruik van het bedrijfspand is toegestaan. Doe dit vooraf bij de gemeente. Het is voor de koper van groot belang om duidelijk en volledig in de koopovereenkomst vast te leggen voor welk doel en gebruik het pand wordt aangekocht.
Wanneer er na de koop gebreken geconstateerd worden dan is daarmee namelijk de kans groter dat de gebreken voor rekening van de verkoper komen. Dit is het geval wanneer door de gebreken het pand niet meer gebruikt kan worden voor het doel waarvoor het is aangekocht.

 

Verkoop bedrijfspand

Bij verkoop van een bedrijfspand heb je als verkoper een informatieplicht. Verkoper moet alle bij hem kenbare gebreken en beperkingen (bijvoorbeeld op grond van het bestemmingsplan) aan koper meedelen. Maar voor de koper geldt onderzoeksplicht.

Waar moet je op letten bij de verkoop van een bedrijfspand?
Bij verkoop van een bedrijfspand is het van belang goed te controleren voor welk doel en gebruik de koper het pand aankoopt. Als dit doel voor verkoper bekend is zal de verkoper alle bij hem bekende gebreken en beperkingen die dit beoogd gebruik in de weg staan dienen te melden bij de koper.

En hoe zit het met de belastingdienst?
Bij verkoop van een bedrijfspand is het van belang de fiscale aspecten tijdig, voor de verkoop, in kaart te brengen. De fiscale effecten verschillen van geval tot geval en zijn mede afhankelijk van in het verleden gemaakte keuzes.