Service & contact Dossier aanvullen

Dossier aanvullen

Is uw zaak bij ons in behandeling? Dan heeft u ook al een dossiernummer. Op deze pagina kunt u uw dossier aanvullen.

Stuurt u ons alleen medische informatie toe als onze rechtshulpverlener u daarom vraagt.
Wij adviseren u om uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto op kopieën onleesbaar te maken.

1. Uw dossiernummer

Zie uw correspondentie/mail met dossiernummer bestaande uit 8 cijfers, of “ROD” en daarna 4 cijfers.