Home Nieuws

Rechtshulp nieuws

Nadeelcompensatie Lelystad Airport

De overheid is onder andere belast met het treffen van maatregelen en het nemen van besluiten ten behoeve van het algemeen belang, zoals het Luchthavenbesluit Lelystad. Het besluit is onherroepelijk, maar dit neemt niet weg dat u als burger hierdoor wel schade kunt lijden en daarvoor nog . Bijvoorbeeld omdat de waarde van uw woning daalt vanwege het geluid van vliegtuigen die over komen.

Lees verder...

Tijdelijke verlenging rijbewijs 75-plusser

U bent 75-plusser en u heeft bij het CBR een aanvraag ingediend voor de verlenging van uw rijbewijs. Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig van het CBR. U heeft van het CBR een ontvangstbevestiging van uw gezondheidsverklaring ontvangen. U heeft echter nog steeds geen uitsluitsel over de verlenging van uw rijbewijs. Hoe nu verder?

Lees verder...

Langdurig ziek zijn en vakantie

Ik ben (langdurig) ziek. Kan ik toch op vakantie? Ja, dat kan…… Elke werknemer bouwt vakantiedagen op. Dat geldt ook tijdens ziekte. Hoeveel vakantiedagen dat zijn, hangt af van welke afspraken een werknemer en werkgever onderling hebben gemaakt.

Lees verder...

Update schade door gaswinning: oprichting Instituut Mijnbouwschade Groningen

De tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat na de oprichting op in het IMG. Het IMG gaat alle schadesoorten afhandelen.

Lees verder...

Uitvaartverzekering: Yarden wordt overgenomen door Dela

Heeft u een uitvaartverzekering (pakketpolis) bij Yarden? Dan is dit artikel voor u van belang. Wat zijn de laatste ontwikkeling in het lopende geschil met Yarden over de aanpassing van uw uitvaartverzekering?

Lees verder...

Schade door gaswinning; de laatste stand van zaken

Er zijn ontwikkelingen geweest die een duidelijker beeld geven over de aard en omvang van de aansprakelijkheid voor schade door gaswinning. Verderop leest u hier meer over.

Lees verder...

Beëindiging slapende dienstverbanden

Wanneer een werknemer langer dan 104 weken ziek is eindigt de loonbetalingsverplichting van een werkgever. Sommige werkgevers beëindigen in dat geval het dienstverband met een werknemer. Andere werkgevers laten een zogenaamd “slapend dienstverband” voortbestaan.  Lees hier de meest recente ontwikkeling op dit gebied.

Lees verder...

Bovag voorwaarden aangepast

Bovag heeft haar voorwaarden aangepast. Heeft u een probleem met een bij Bovag aangesloten autobedrijf? Voortaan kunt u dan altijd naar de geschillencommissie. Ook als u geen garantie hebt afgesproken.

Lees verder...

Windmolens: recente juridische ontwikkelingen.

Er zijn de laatste jaren een paar belangrijke juridische ontwikkelingen geweest. Die geven inzicht in hoe de rechtspraak oordeelt over procedures voor de aanleg van windmolens. We willen deze informatie met u delen.

Lees verder...

Kwaliteit van de rechtsbijstandsverzekeraars wordt als beste beoordeeld

De rechtshulp door rechtsbijstandsverzekeraars krijgt de beste beoordeling van klanten en van juridische professionals (zoals rechter en advocaten). Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees verder...

Aardbevingsschade; Univé denkt mee over schadeprotocol

Bijna een jaar duurde het, maar nu is het er: een nieuw schadeprotocol voor de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Zonder bemoeienis van de NAM, de veroorzaker van de schade. Martijn van Baalen, directeur Schade bij Univé, sprak er, namens het Verbond, over mee.

Lees verder...