Home Nieuws

Rechtshulp nieuws

Gevolgen Brexit voor particuliere rechtsbijstandverzekering

Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (Brexit) heeft gevolgen voor uw particuliere rechtsbijstandverzekering.

Lees verder...

Vakantie regelen met uw werkgever

We willen allemaal zo nu en dan met vakantie. Maar hoe zit dat dan met het werk? Wat kan er wel en wat niet? We bespreken een aantal situaties.

Lees verder...

Een (verkeers)ongeval in het buitenland. En nu?

Ga je op reis naar het buitenland? Wil je er even lekker helemaal uit en tot rust komen? Dan wil je natuurlijk heerlijk genieten van jouw welverdiende vakantie. Maar wat als een ongeval roet in het eten gooit?

Lees verder...

Nadeelcompensatie Lelystad Airport

De overheid is onder andere belast met het treffen van maatregelen en het nemen van besluiten ten behoeve van het algemeen belang, zoals het Luchthavenbesluit Lelystad. Het besluit is onherroepelijk, maar dit neemt niet weg dat u als burger hierdoor wel schade kunt lijden en daarvoor nog . Bijvoorbeeld omdat de waarde van uw woning daalt vanwege het geluid van vliegtuigen die over komen.

Lees verder...

Tijdelijke verlenging rijbewijs 75-plusser

U bent 75-plusser en u heeft bij het CBR een aanvraag ingediend voor de verlenging van uw rijbewijs. Hiervoor heeft u een gezondheidsverklaring nodig van het CBR. U heeft van het CBR een ontvangstbevestiging van uw gezondheidsverklaring ontvangen. U heeft echter nog steeds geen uitsluitsel over de verlenging van uw rijbewijs. Hoe nu verder?

Lees verder...

Langdurig ziek zijn en vakantie

Ik ben (langdurig) ziek. Kan ik toch op vakantie? Ja, dat kan…… Elke werknemer bouwt vakantiedagen op. Dat geldt ook tijdens ziekte. Hoeveel vakantiedagen dat zijn, hangt af van welke afspraken een werknemer en werkgever onderling hebben gemaakt.

Lees verder...

Update schade door gaswinning: oprichting Instituut Mijnbouwschade Groningen

De tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) gaat na de oprichting op in het IMG. Het IMG gaat alle schadesoorten afhandelen.

Lees verder...

Schade door gaswinning; de laatste stand van zaken

Er zijn ontwikkelingen geweest die een duidelijker beeld geven over de aard en omvang van de aansprakelijkheid voor schade door gaswinning. Verderop leest u hier meer over.

Lees verder...

Beëindiging slapende dienstverbanden

Wanneer een werknemer langer dan 104 weken ziek is eindigt de loonbetalingsverplichting van een werkgever. Sommige werkgevers beëindigen in dat geval het dienstverband met een werknemer. Andere werkgevers laten een zogenaamd “slapend dienstverband” voortbestaan.  Lees hier de meest recente ontwikkeling op dit gebied.

Lees verder...

Bovag voorwaarden aangepast

Bovag heeft haar voorwaarden aangepast. Heeft u een probleem met een bij Bovag aangesloten autobedrijf? Voortaan kunt u dan altijd naar de geschillencommissie. Ook als u geen garantie hebt afgesproken.

Lees verder...

Windmolens: recente juridische ontwikkelingen.

Er zijn de laatste jaren een paar belangrijke juridische ontwikkelingen geweest. Die geven inzicht in hoe de rechtspraak oordeelt over procedures voor de aanleg van windmolens. We willen deze informatie met u delen.

Lees verder...

Kwaliteit van de rechtsbijstandsverzekeraars wordt als beste beoordeeld

De rechtshulp door rechtsbijstandsverzekeraars krijgt de beste beoordeling van klanten en van juridische professionals (zoals rechter en advocaten). Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees verder...