Particulier / Rechtwijzer / Verkeer

Verkeer

Bijna overal is het druk op de weg. Dus een ongeluk zit in een klein hoekje. Maar wat kunt u doen als uw tegenpartij niet meewerkt bij het regelen van de schade? Of als iemand uw auto heeft beschadigd en daarna spoorloos is verdwenen? Dan is het goed te weten wat uw rechten zijn en waar u mogelijk verhaal kunt halen.

Verkeersboetes

U heeft een bekeuring gekregen voor een verkeersovertreding

De meeste bekeuringen en parkeerboetes worden terecht uitgedeeld. Maar waar wordt gewerkt, worden fouten gemaakt. Het kan dus gebeuren dat u een boete krijgt waartegen u bezwaar wilt maken.

Hier onder leest u wanneer u de meeste kans op succes heeft èn wat u kunt doen.

Online Rechten Checker

Vaak gestelde vragen

Verkeersongeluk

U heeft een verkeersongeluk gehad

Een verkeersongeluk is al erg vervelend. Het wordt nog vervelender als de andere partij uw schade niet wil betalen. Of als zelfs niet bekend is wie uw schade heeft veroorzaakt. Dan is het goed te weten wat uw rechten zijn en waar u mogelijk verhaal kunt halen.

Lees hieronder wat u kunt doen om uw schade vergoed te krijgen.

Online Rechten Checker

Praktische juridische tips

1. Bij schade door een ander motorvoertuig en ‘dader onbekend’

Soms kan het Waarborgfonds uitkomst bieden. Om dit te kunnen beoordelen is het volgende nodig:

  • Bewijs dat de schade door een ander motorvoertuig is veroorzaakt. Dit kan uit de schade blijken. Hier kan een schade-expert bij helpen.
  • Doe binnen veertien dagen aangifte bij de politie. Dit kan online op www.politie.nl/aangifte of telefonisch op 0900-8844
  • Kom met getuigen. Dit kunnen zijn:
    • ooggetuigen (hebben het zien gebeuren),
    • stille getuigen (op ongeval locatie achtergebleven sporen) of
    • locatiegetuigen (kunnen bevestigen dat uw auto onbeschadigd is geparkeerd en later met schade is aangetroffen zonder dat er tussentijds mee is gereden)

Het Waarborgfonds past een eigen risico toe. Bij materiële schade is dit € 250,-

2. Bij schade en ‘dader onbekend’: zoek getuigen.

Anderen dan u moeten vaststellen dat de auto niet is verplaatst en dat er toch schade is. Deze getuigen mogen familieleden zijn.

3. Bij een ongeluk: maak foto’s.

Soms zijn situaties zo onoverzichtelijk dat er later toch onenigheid ontstaat over de schuldvraag. Verzekeraars kunnen dat anders beoordelen dan u en uw tegenpartij denken. Vul daarom direct na een ongeluk niet alleen het schadeformulier in, maar maak liefst ook zo veel mogelijk foto’s.

4. Weet welk risico u loopt.

De wetgever gaat ervan uit dat er in sommige gevallen sprake is van risicoaanvaarding, waardoor u eigen schuld heeft. Dat is aan de orde wanneer u bewust een risico op het ontstaan van (extra) schade neemt. Bijvoorbeeld wanneer u de weg op gaat, terwijl u had kunnen bedenken dat dit bovengemiddelde risico’s met zich meebrengt. U moet dan denken aan het niet dragen van de autogordel of het zonder dringende noodzaak de weg opgaan, terwijl er is gewaarschuwd voor extreme weeromstandigheden zoals ijzel.

5. Bedenk: de politie komt niet bij ongelukken met materiële schade.

Als er bij een ongeluk geen sprake is van persoonlijk letsel, komt de politie niet. Juist dan moet u dus extra zorgvuldig alle informatie verzamelen: het schadeformulier invullen, de gegevens van de tegenpartij opnemen, foto’s maken enz.

Video: jurist aan het woord

Vaak gestelde vragen

Afdrukken