Particulier / Rechtwijzer / Letsel

Letsel

Letselschade is vaak ingrijpend. Bij de afwikkeling van de schade komt veel kijken. Het is begrijpelijk als u daar vragen over heeft.
Want: wat kunt u eigenlijk claimen? En hoe zit het met smartengeld? Of de kosten voor huishoudelijke hulp? We helpen u graag!

Algemeen

Letselschade: en nu?

Letselschade is vaak ingrijpend. Bij de afwikkeling van de schade komt veel kijken. Het is begrijpelijk als u daar vragen over heeft.
Want: Wat kunt u eigenlijk claimen? En hoe zit het met smartengeld? Of de kosten voor huishoudelijke hulp? We helpen u graag!

Als u letselschade heeft adviseren wij u altijd om:

  • naar een arts te gaan. Dit is nodig voor het claimen van uw letselschade.
  • nota’s en bonnen van kosten die u maakt te bewaren (bijv. ziektekosten)
  • uw zaak bij ons te melden:
 Zaak melden

Uiteraard werken we volgens de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) en andere geldende codes. Klik hier om te zien welke dat zijn.

In het verkeer

U heeft als verkeersdeelnemer letsel opgelopen.

Mogelijk is een andere partij aansprakelijk voor uw letselschade.
Als u de andere partij aansprakelijk stelt volgt soms een langdurige en ingewikkelde procedure. U heeft hiervoor hulp nodig van deskundigen.

U kunt onze folder raadplegen voor meer informatie.

Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden.

Online Rechten Checker

Praktische juridische tips

Verzamel zo veel mogelijk informatie

Denk aan de gegevens van de aansprakelijke partij, getuigen, situatie ter plaatse. Als de situatie zich er voor leent maak dan foto's (van de schade en de locatie). Geef aan welke schade u heeft. Wat u kunt claimen staat vermeld bij de vaak gestelde vragen.

Schade door een ander motorvoertuig en de dader is onbekend? Doe aangifte.

Bij dit soort schade kunt u het Waarborgfonds aanspreken. Zij vergoeden dan mogelijk uw schade. Maar dan moet u wel binnen tien dagen aangifte doen bij de politie, bijvoorbeeld per e-mail. Zie voor de andere voorwaarden https://waarborgfonds.vereende.nl/.

Vaak gestelde vragen

Medische fout

Uw medische behandeling is niet goed gegaan

Dat is in de eerste plaats al erg vervelend om mee te maken. Maar in de tweede plaats kunt u hierdoor ook schade lijden.

U kunt de arts of therapeut aansprakelijk stellen.
Vaak volgt dan een langdurige en ingewikkelde procedure. U heeft hiervoor hulp nodig van deskundigen.

U kunt onze folder raadplegen voor meer informatie.

Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden.

Vaak gestelde vragen

Mishandeling of zedendelict

U bent slachtoffer van een mishandeling of zedenmisdrijf

Doet u zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Verzamel namen en adressen van getuigen. Dit mogen ook familieleden zijn.

Als het tot een strafproces komt kunt u via de rechter een schadeclaim indienen
Dit heet 'voegen in een strafzaak'. Een schadeclaim indienen bij de rechter kunt u doen met een speciaal schadeopgaveformulier. Let u op de termijn! Deze is kort.

Vaak volgt een langdurige en ingewikkelde procedure. Om te kunnen bepalen wat er mogelijk is heeft u ondersteuning nodig van specialisten. Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden. We helpen u graag.

Vaak gestelde vragen

Praktische juridische tips

Verzamel zo veel mogelijk informatie

Denk aan de gegevens van de aansprakelijke partij, getuigen, situatie ter plaatse. Als de situatie zich er voor leent maak dan foto's (van de schade en de locatie). Geef aan welke schade u heeft. Wat u kunt claimen staat vermeld bij de veelgestelde vragen.

Ondeugdelijk product

U heeft letsel opgelopen door een ondeugdelijk product

Bijvoorbeeld een afgebroken zadelpen of een ontplofte spuitbus.

In veel gevallen kunt u de verkoper of fabrikant aansprakelijk stellen.
Bewaar het product waardoor uw schade is ontstaan goed!

Vaak volgt een langdurige en ingewikkelde procedure. Om te kunnen bepalen wat er mogelijk is heeft u ondersteuning nodig van specialisten. Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden. We helpen u graag.

Vaak gestelde vragen

Praktische juridische tips

Verzamel zo veel mogelijk informatie

Denk aan de gegevens van de aansprakelijke partij, getuigen, situatie ter plaatse. Als de situatie zich er voor leent maak dan foto's (van de schade en de locatie). Geef aan welke schade u heeft. Wat u kunt claimen staat vermeld bij de veelgestelde vragen.

Op het werk

U heeft tijdens uw werk een ongeval gehad

In veel gevallen kunt u uw werkgever hiervoor aansprakelijk stellen.
Voordat u kiest om uw werkgever aansprakelijk te stellen is het goed dat u beseft dat dit uw arbeidsrelatie kan verstoren.

Als u uw werkgever aansprakelijk stelt volgt vaak een langdurige en ingewikkelde procedure. Om te kunnen bepalen wat er mogelijk is heeft u ondersteuning nodig van specialisten. Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden. We helpen u graag.

Vaak gestelde vragen

Praktische juridische tips

Verzamel zo veel mogelijk informatie

Denk aan de gegevens van de aansprakelijke partij, getuigen, situatie ter plaatse. Als de situatie zich er voor leent maak dan foto's (van de schade en de locatie). Geef aan welke schade u heeft. Wat u kunt claimen staat vermeld bij de veelgestelde vragen.

 

Andere oorzaak

U heeft uw situatie niet kunnen kiezen of niet kunnen vinden

Uw letsel is bijvoorbeeld ontstaan:

  • door een dier
  • in een sport- en spel situatie
  • door een slecht wegdek (modder op de weg, onveilige bestrating)
  • door een huis-, tuin-, en keukenongeval

Afhankelijk van de situatie kunt u iemand anders voor uw letselschade aansprakelijk stellen.
Zorgt u in elk geval voor bewijs en getuigen. Familieleden kunnen ook getuige zijn. Maak foto's als het kan.

Vaak volgt een langdurige en ingewikkelde procedure. Om te kunnen bepalen wat er mogelijk is heeft u ondersteuning nodig van specialisten. Als u een Univé rechtsbijstandverzekering heeft kunt u hier de zaak melden. We helpen u graag.

Vaak gestelde vragen

Praktische juridische tips

Verzamel zo veel mogelijk informatie

Denk aan de gegevens van de aansprakelijke partij, getuigen, situatie ter plaatse. Als de situatie zich er voor leent maak dan foto's (van de schade en de locatie). Geef aan welke schade u heeft. Wat u kunt claimen staat vermeld bij de veelgestelde vragen.

 

Afdrukken